ES Projektai

KOMBINUOTO ORO IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKAVIMO ĮRENGINIO “FONAS 1000” GAMYBA

UAB „Izabelita“ įgyvendina projektą „Pasiruošimas KOMBINUOTO ORO IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKAVIMO ĮRENGINIO „FONAS 1000“ gamybai, Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0065, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (projekto biudžetas – 276 793,75 €, skirtas finansavimas – 262 954,06 €).

Projekto tikslas – įrenginys bus gaminamas siekiant sumažinti užsikrėtimo Covid-19 riziką bei užtikrinti žmonių saugumą.

Įgyvendinus projektą – kadangi įrenginys gali naikinti ir įvairius ar kitokio tipo virusus, galima išplėsti jo taikymą, tokiu būdu išplečiant panaudojimo galimybes

„COVID-19 produktai“finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.